1. - TEPELA IZOLÁCIA LEPŠIA O 40-80%

TEPELA IZOLÁCIA LEPŠIA O 40-80%

Existujú dva typy sekcionálnych brán ALUTECH - TREND a CLASSIC.

To vám uľahčí výber najvhodnejšej brány pre váš majetok a vaše špecifické poveternostné podmienky. 

Hrúbka panelov brán Classic: 45 mm, koeficient prestupu tepla: 1,06 W / m2К * (ekvivalent k tehlovéj stene s hrúbkou 60 cm)

Hrúbka panelov brán Trend: 40 mm. koeficient prestupu tepla: 1,35 W / m2К * (ekvivalent k tehlovéj stene s hrúbkou 55 cm)

Naše garážové brány s dokonalou tepelnou izoláciou zabezpečujú príjemnú teplotu v dome, v zime a v lete.

Potvrdené skúškami a certifikáciou v laboratótiach:
ift. Rosenheim GmbH (Nemecko)
Vedeckého výskumného ústavu pre stavebníctvo (Bulharsko)
Vedeckého výskumného ústavu pre stavebníctvo BelNIIS (Minsk)
SPbGASU (Štátna univerzita architektúry a stavebníctva, Petrohrad-Rusko)

2. - SILNÝ, ODOLNÝ POVRCH

Polyuretánový náter na vonkajšom povrchu garážových brán s modifikovanými polyamidovými časticami s hrúbkou 20-25 mikrónov (PUR-PA).

Polyuretánový povlak sa používa na povrchu vysoko odolných priemyselných podláh vďaka svojim vynikajúcim technickým vlastnostiam.

Skúšky pomocou "crock-metódy" názorne ukazujú vysokú pevnosť a odolnosť voči oderu v prípade nanesení
PUR-PA v porovnaní s inými typmi lakovaných vrstiev.

Iní výrobcovia používajú na panely polyesterovou kryciu vrstvu (РЕ) s hrúbkou 12,8-15,1 mikrometrov.
PE-vrstva je menej odolná voči oderu kvôli absencii čiastočkam polyamidu.

SILNÝ, ODOLNÝ POVRCH

3. - BEZPEČNOSŤ

BEZPEČNOSŤ

Brány ALUTECH zaisťujú ochranu pred:
priškripnutím prstov medzi panelmi
zachytením a porezaním
nekontrolovaným pohybom krídla brány
pádom krídla brány v prípade pretrhnutia lana alebo prasknutí pružiny

Pádová brzda proti pádu krídla brány sa dodáva bez príplatku k cene v
štandardnom prevedení brán.

Brány sú v súlade s európskymi bezpečnostnými štandardmi  ЕN 12604, ЕN12453, ЕN 12424, ЕN 12425, ЕN 12426.

Konštrukcia panelov iných výrobcov nezabezpečuje ochranu pred priškripnutím prstov a pádová
brzda proti pádu krídla brány sa dodáva za príplatok.

4. - TROJNÁSOBNÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII

Viacvrstvový náter chráni garážové brány pred koróziou:

polyuretánová krycia vrstva - 20-25 mikrónov

podkladový náter - 5-7 mikrónov

pozinkovánie - 16 mikrónov 

Testovanie odolnosti voči korózii:

Počas testu je panel Alutech vystavený soľnej hmle pre špeciálnu testovaciu kabínu 750 hodín , čo je ekvivalentné 15-ročnému pobrežnému alebo kontaminovanému priemyselnému prostrediu. 

Potvrdené a certifikováne v laboratóriu Vedeckého výskumného ústavu pre stavebníctvo BelNIIS.

Panely niektorých výrobcov majú hrúbku pozinkovania 7 mikrometrov a vykazujú znaky korózie po 250 hodinách v soľnej hmle.

TROJNÁSOBNÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII

5. - DOKONALÉ TESNENIE

DOKONALÉ TESNENIE

Dvojité tesnenie po obvode z mrazuvzdorného ЕРDМ po celom obvode garážových brán Classic.

Nastaviteľná valčeková konzola.

S nastaviteľnými držiakmi valčekov, ktoré sa používajú v bránach ALUTECH, brána dokonale uzatvorí otvor.

Najlepšia tesnosť - Trieda 5. trieda priedušnosti podľa ЕN 12426.

Potvrdené skúškami a certifikáciou v laboratóriu Rosenheim GmbH (Nemecko).

Niektorí výrobcovia používajú tesnenia s jedným tesniacim limcom a konzolou bez
možnosti nastaviteľnosti, čo vedie ku strate tepla po obvode.

6. - NEREZOVÉ KOMPONENTY

Pánty a valčekové konzoly garážových brán Classic a priemyselných brán ProPlus sú odolné voči korózii vďaka komponentom z nerezovej ocele znacky AISI430.

Garážové brány Classic a ProPlus sú dodávané so základnými nerezovými komponentmi bez akýchkoľvek dodatočných príplatkov.

Vysoký obsah chrómu ( 16-18 %) umožňuje inštaláciu garážových brán v extrémnych podmienkach, ako sú umývačky áut, plážové zariadenia alebo kontaminované priemyselné oblasti.

Preukázané certifikáciou v laboratóriu vedeckého výskumného ústavu pre stavebníctvo BelNIIS.

Závesy a konzoly od iných výrobcov sú z pozinkovanej ocele, ktorá je menej odolná voči korózii ako nehrdzavejúca oceľ.

NEREZOVÉ KOMPONENTY

7. - BEZPEČNÉ UPEVNENIE

BEZPEČNÉ UPEVNENIE

Uzavretý obrys oceľových listov, 4 vrstvy kovu v mieste upevnenia pántov, závesov a
valčekových konzol

Vzájomné prepojenie oceľových plechov chráni proti rozvrstveniu panelu. 4 vrstvy kovu
zaisťujú spoľahlivé prepojenie panelu bez skríženia a prevesenia závesu.

Sendvičové panely ALUTECH sú uzavreté, takže oceľové plechy sú spojené vnútri panelu.

Odolnosť brány ALUTECH proti účinku statického zaťaženia je o 20% väčšia v porovnaní
s bránou iných spoločnosti.

Potvrdené certifikátom v laboratóriu vedeckého výskumného ústavu pre stavebníctvo BelNIIS.

Niektorí výrobcovia používajú panely bez uzavretého obrysu (oceľové listy sú v pene), čo môže spôsobit rozvrstvenie
pri pôsobení slnečného tepla, prudkom spustenie brán alebo úderu do krídla brán.

8. - PANEL S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU

Hrúbka oceľového plechu je 0,4 mm pre panely obložené drevom a 0,5 mm pre panely s hladkým povrchom.

Vysoká hustota polyuretánovej peny 46 až 47 kg / m3 .

Odolnosť voči vetru - TRIEDA 5 * EN 12426:

Dvere môžu odolať rýchlosti vetra 120 km / h.

Odolnosť proti veternému zaťaženiu je potvrdená skúškami v ústave Rosenheim GmbH (Nemecko).

Niektorí výrobcovia oceľových plechov majú hrúbku len 0,35 mm a hustotu polyuretánu menej ako (30 - 44 kg / m3 ), čo znižuje tuhosť krídla dverí.

PANEL S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU

9. - MAXIMÁLNA ŽIVOTNOSŤ

MAXIMÁLNA ŽIVOTNOSŤ

Štandardná sada dverí zaručuje životnosť 25 000 cyklov otvorenia / zatvorenia bez príplatku.

To znamená 4 cykly otvorenia / zatvorenia denne počas 17 rokov.

Spoľahlivosť dverí Alutech je preverená dlhoročnou prevádzkou v desiatkach krajínách.

Niektorí výrobcovia ponúkajú pružiny so životnosťou 10 000 cyklov otvorenia / zatvorenia .

Poškodia sa po 7 rokoch v 4 cykloch otvorenia / zatvorenia a budú vymenené, zatiaľ čo na garážových bránach Alutech sa tieto náklady dajú očakávať až po 17 rokoch .